50 years Bed-In for Peace

(een foto impressie)

In 1969  sprak John Lennon tegen de aanwezige journalisten tijdens de Bed-In in het Amsterdamse Hilton Hotel de hoop uit dat de steen die hij met de Bed-In in het water gooide hopelijk nog zes maanden rimpels zou blijven veroorzaken, en kijk wat er gebeurt: nu, vijftig jaar later zijn de rimpels welhaast hoger dan ooit. Dankzij het initiatief van Roberto Payer van het Hilton Hotel was de Bed-In van 1969 weer voorpaginanieuws. Met een prachtige fototentoonstelling in de lobby, enorme Billboards voor de deur, de doop van 35.000 Peace-tulpen, een  memorial-middag waarop ik als ex-president van de Beatles-fanclub mijn "ooggetuige verslag" kon presenteren, een interview met de Engelse Beatle-kenner Mark Lewisohn plaatsvond en de documentaire : "In bed with John en Yoko" getoond werd leverde een bezoekers-aantal van enkele duizenden belangstellenden op, die ook nog allemaal de beroemde John en Yoko suite wilden bezichtigen, de kamer "waar het allemaal gebeurde".

Overzichtsfoto van de fototentoonstelling in de hotel-lobby.

De fototentoonstelling begint al buiten, voor het Hilton Hotel, met enorme billboard-foto's van Claude Verheije. Naast Claude zie je van links naar rechts de fotografen Govert de Roos, Elmar Welge, Nico Koster en
Roberto Payer, de General Manager van Hilton Amsterdam en initiator van de hele John en Yoko gebeurtenis.

Op 28 maart werd als onderdeel van de Bed-In herdenking deze speciale

witte Peacetulp gedoopt.

De fototentoonstelling werd druk bezocht en tot het laatste moment stond er een "file" voor de lift om de John en Yoko suite te bezoeken.


Terug naar 50 jaar geleden