Wat is de eerste uitgave van UITGEVERIJ DRUKWERK? De eerste uitgave waarin DRUKWERK als uitgever vermeld staat verscheen in 1974. Het is deze vierde editie van het door Jos Stikvoort samengestelde POPZAMELWERK, een boek waarin alle gegevens van alle LP's staan vermeld die in een jaar (in dit geval 1973) zijn uitgebracht.

Deze vierde editie is de aanvulling op het POP-ZAMELWERK 63-72. Ook dat boek, met alle LP's uit de jaren 1963 - 1972 (een opsomming van 3500 LP's, 298 pagina's dik) was al door ons uitgegeven, alleen werd in dat boek als uitgeverij de naam "Uitgeverij Scrounch" vermeld, ons postorderbedrijf

 

In 1975 verscheen een nieuw deel van het POPZAMELWERK, Hierin staan alle LP's die zijn verschenen in het jaar 1974. Het omslag werd getekend door Evert Geradts, geheel op eigen initiatief van Popzamelwerk samensteller  Jos Stikvoort. Uitgeverij Drukwerk en Evert Geradts hebben op dat moment nog geen contact met elkaar. Jos Stikvoort heeft een vooruitziende blik, in zijn voorwoord (gedateerd eind 1975) schrijft hij: "De omslag, in de serie 'Jonge kunstenaars op weg naar furore' is dit keer van Evert Geradts". 

Het is het begin van een traditie. Een paar maanden later wordt uitgeverij Drukwerk de uitgever van het blad "Tante Leny Presenteert" en zullen de omslagen van volgende delen van het Popzamelwerk ieder jaar getekend worden door een striptekenaar uit de "Drukwerk stal".