ONVERWACHT DE STRIPSCHAPSPRIJS in 1977

Het kwam voor iedereen nogal onverwacht: op de stripdagen van 1977, die dat jaar plaatsvond in de Beurs van Berlage in Amsterdam, werd de jaarlijkse Stripschapsprijs uitgereikt aan het collectief van TANTE LENY-tekenaars.

"Tante"Leny Zwalve met Marc Smeets bij de uitreiking

Hoezo onverwacht? Nou, hierom:
(1) omdat het clubblad van het Stripschap nog nooit aandacht had besteed aan deze tekenaars;

(2) omdat de vorige prijswinaars allemaal oud en grijs waren, en

(3) omdat nooit eerder een tekenaarscollectief de prijs had gewonnen.

Het eerstgenoemde feit werd door het STRIPSCHRIFT snel ongedaan gemaakt door vlak voordat het blad naar de drukker ging vlug nog twee pagina's aan te passen en er een klein lovend artikeltje over Tante Leny op te plaatsen. Geschreven door Hans Frederiks, die in ieder geval zelf, als importeur vanFranse "adult" strips, wel een beetje voeling met de Tante Leny striptekenaars had.

 

TANTE LENY was natuurlijk blij met de prijs, maar liet dat niet merken. De meeste tekenaars kwamen te laat voor de prijsuitreiking, maar dat kwam ook omdat de uitreiking al om half elf in de ochtend was — wel wat vroeg, dus die moest een halfuurtje uitgesteld worden. Het Stripschap had in de grote zaal van De Brakke Grond een tien meter lang vel papier opgehangen met de bedoeling dat de Tante Leny-tekenaars dat even vol zouden tekenen, maar voor zover ze aanwezig waren hadden ze daar in ieder geval geen zin in. Ze wilden niet even op commando gaan tekenen.

Wél aanwezig was Karel Meijers, "blood-brother" van Aart Clerkx.

Karel had toevallig net een stempel laten maken van Aarts handtekening "Acé" en bedacht dat hij dat enorme witte vel papier daar wel vol mee kon stempelen. Het vel papier was naar zijn smaak zelfs te klein, zodat hij, als kunstuiting,  ook de wanden van de Brakke Grond begon te bewerken.
(Daar kreeg Tante Leny uiteindelijk nog een forse rekening voor vanwege de schoonmaakwerkzaamheden, die natuurlijk beleefd geweigerd werd.)

"Tableau de la troupe" tijdens de prijsuitreiking.Van links naar rechts: Har van Fulpen, Annemieke van Fulpen, de neus van Harry Buckinx, Rita Maartje, Peter Pontiac, Leny Zwalve en Martin Wassington.

Enfin, de prijs werd uitgereikt door Stripschapvoorzitter Martin Wassington, waarna "tante" Leny Zwalve het volgende dankwoord uitsprak:

“Dames en Heren, toen ik vernam dat Tante Leny Presenteert de Stripschapsprijs zou krijgen was dat geen verrassing. Integendeel... ik had hem eigenlijk al jaren eerder verwacht, en daarin sta ik niet alleen. Zo heb ik hier een telegram uit 1974: "Congratulations on winning the Sjtripshrif award - Robert Crumb". In 1975 kregen we onder andere dit: "Artelijk gefeliciteerd avec et winnen van Srtipsjap prijs - Bernard Willem Holtrop". En zo is er nog wel wat, maar ik zal het hierbij laten. Gedane zaken nemen geen keer, en ik neem het dan ook niemand kwalijk dat we nú de Stripschapsprijs krijgen. In feit zijn wij, Tante Leny, er heel blij mee. Ik dank de heren van de jury, de artiesten die de beste jaren van hun leven gaven, Bill Daley die met liefde en steeds een andere auto het blad verspreidde, uitgeverij Drukwerk, Mauritskade 113 Amsterdam, en speciaal Evert Geradts, die alles mogelijk maakte.”

 

De prijs bestond uit een oorkonde en een beeld, dat door iedereen — ook nu nog — lelijk werd gevonden. Leny kon het zware beeld niet mee naar de VS nemen; niemand van de andere tekenaars, Joost Swarte uitgezonderd, wilde het hebben, dus er hoefde niet om gevochten te worden.

 

De ontevredenheid over het feit dat het zo lang geduurd had voordat Tante Leny de Stripschapsprijs kreeg was trouwens niet helemaal terecht. De prijs bestaat pas sinds 1974, het was dus pas de vierde keer dat hij werd uitgereikt. De ontevredenheid sloeg meer op het feit dat het Stripschap nooit aandacht aan de Nederlandse underground had besteed.

Het aangeboden etentje met het bestuur van het Stripschap werd dan ook beleefd afgewezen; één gezamenlijk biertje was meer dan voldoende.

Het was namelijk de hoogste tijd om naar de stripmarkt in de Beurs van Berlage te gaan, waar op de stand van uitgeverij DRUKWERK nét de nieuwe Tante Leny (nummer 24) te koop was (en natuurlijk ook alle andere DRUKWERK uitgaven) én een speciale zeefdruk van Harry Buckinx, die op de stand grote moeite had om zijn zeefdruk te verkopen, doordat Daniel van Fulpen steeds op zijn nek wilde zitten. De stripdag was in die tijd nog vrij eenvoudig georganiseerd met niet al te veel bezoekers en de mensen die er kwamen waren meest verzamelaars van "oude boekjes".

"Tante" Leny verkoopt in de stand van uitgeverij DRUKWERK  Tante Leny's aan het spaarzame publiek