FURORE 5, "het" tijdschrift


"Met een ratelmesje is het altijd oppassen geblazen en Aart Clerkx, die deze voorplaat tekende, weet dat beter dan wie ook in grafisch Nederland. Je kunt van een ratelmesje telkens een klein stukje afbreken, zodat het zó scherp wordt, dat je er zelfs een papiersnipper mee doormidden kunt slaan..."


Het ratelmesje was in de zeventiger jaren een onmisbaar attribuut voor grafisch ontwerper Piet Schreuders en verdient daarom zeker een plek op de FURORE cover.
Uitgaven zoals Furore werden volledig in elkaar gezet met "knip- en plakwerk". Dankzij het offset-drukprocédé kunnen met tekstvellen, (raster)foto's, tekeningen en plakletters complete pagina's in elkaar geknutseld worden, die via negatieffilm en offsetplaat uiteindelijk gedrukte pagina's opleveren.

Daardoor, zoals de “Editor" schreef in zijn voorwoord, "kon Furore het blad worden met het meest eigen karakter, in tekst, foto's illustraties en uiterlijk" ... "zielsgelukkig zijn vooral de collega-tijdschriftmakers die aan FURORE een hoop ideeën kunnen ontlenen, zij het niet altijd met bronvermelding”…

"Maar ook de lezer is blij, want hij beschikt eindelijk over een blad dat hij na overlegging van f 3,95 niet ongelezen op het tafeltje behoeft te laten liggen, maar dat hij met volle aandacht kan lezen, zonder het gevoel opgelicht te zijn, nee, zelfs met plezier".

 

Plezier, ja dat zeker. Het vijfde nummer van FURORE bevat een wirwar van lezenswaardige artikelen, zes pagina's over de Londense Underground, vier pagina's over Frank Sinatra, twee pagina's met achtergrondinformatie over Joost Swarte's stripverhaal "Een tweede Babel", anderhalve pagina over het ontstaan van de kerstkaart… en dan hebben we het nog niet eens over de korte artikeltjes en de vaste rubrieken zoals "De postman belt altijd tweemaal", "Le Furore" en "Een Deur Moet Open Of Dicht Zijn".

Onder de lezers die brieven en zelfs complete artikelen insturen ontdekken we Wim J. Noordhoek, Gielijn Escher, Frits M. Woudstra, Ron Boonstra en Arend Jan Heerma van Voss. Zoiets laat je dus inderdaad niet ongelezen op je salontafel liggen.

 En voor iedereen die FURORE 5 niet (meer) in zijn bezit heeft en toch nog graag het doosje van de "Premier" Acetylene Cap Lamp wil bezitten: de bouwplaat vindt u op DEZE PAGINA.