Hoe was het ook alweer?
Begin 1976 was DRUKWERK opeens uitgever van drie tijdschriften,
Furore, Tante Leny Presenteert en Inkt.
En wat was er daarvoor? the Beatles? En daarna? 
In het HARchief gaan we dat nog eens helemaal uit de doeken doen.
Het HARchief is nog maar net begonnen en wordt regelmatig aangevuld.

Kom af en toe eens terug, als je het leuk vind om te lezen.


Het eerste boek met als uitgever de vermelding uitgeverij DRUKWERK verscheen in 1974: "POPZAMELWERK 4e uitgaaf"  van Jos Stikvoort. Het was een aanvulling op het complete POPZAMELWERK 62-73 die in januari 1973 verschenen was. Dat boek werd al in ons beheer uitgegeven, maar als uitgever werd in dat boek vermeld "Uitgeverij Scrounch" , de naam van ons postorderbedrijf . Een naam die aan de telefoon toch wel erg vaak voor verwarring zorgde. Een wat simpelere naam zou toch heel wat gemakkelijker zijn  ...

 

De naam DRUKWERK werd in eerste instantie gebruikt voor onze stripwinkel. We begonnen een winkel in januari 1973 in de Daniël Stalpertstraat. Een jaar later verhuisden we, samen met onze winkel, naar de Mauritskade. Die winkel kreeg de naam STRIPWINKEL DRUKWERK. (De winkel in de Daniël Stalpertstraat had gewoon nog geen naam.)