Laten we het maar eerlijk zeggen, in het verslag van Evert komt het Stripschap er niet erg positief uit. Dat is wel begrijpelijk, want het Stripschap had zich nog nooit iets aan TANTE LENY en haar tekenaars gelegen laten liggen. Nog nooit een artikeltje in Stripschrift. Maar toch kwam een volledige delegatie van het bestuur naar het WENENfeest geven ze. Met, als een soort toegangsbewijs, onderstaande brief met felicitaties. 


Paul Mijksenaar leest een speech voor.

The late great Kees Kousemaker

Franka van der Loo.
Alle foto's zijn van haar, behalve deze, nemen we aan.